Tere tulemast veebilehele 4iq.ee!

Siin kirjeldame 4iQ veebilehe (https://www.4iq.ee/) kasutuseeskirju.
Kui sisenete sellele veebilehele, eeldame, et olete nende tingimustega nõus. Kui te ei ole kõikide antud veebilehe tingimustega nõus, katkestage 4iq.ee kasutamine.
Tingimustes, privaatsustingimustes, lahtiütlemisteates ja kõikides lepingutes kasutatakse järgmisi termineid: „klient“, „teie“ ja „te“ viitavad teile ehk isikule, kes logib sisse sellele veebilehele ning vastab ettevõtte tingimustele. „Ettevõte“, „meie“, „me“ ja „meid“ viitab meie ettevõttele. „Pool“, „pooled“ või „meie“ viitab nii kliendile kui ka meile. Kõik terminid viitavad pakkumisele, nõusolekule ja makse kaalumisele, mida on vaja abi andmiseks kliendile kõige sobivamal viisil eesmärgiga täita kliendi vajadused seoses ettevõtte pakutavate teenustega vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja nendega kooskõlas. Eespool toodud terminite või muude sõnade kasutamine ainsuses, mitmuses, suurte tähtedega ja/või asesõnadena „tema“ või „nemad“ loetakse tähenduselt samaks.

Küpsised

Kasutame küpsiseid. Veebilehele 4iq.ee sisenedes nõustusite küpsiste kasutamisega vastavalt 4iQ privaatsuspõhimõtetele.
Enamik interaktiivsed veebisaite kasutab küpsiseid, et igal külastuskorral kasutaja kohta andmeid koguda. Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid veebilehe teatud osade toimimise tagamiseks ja lehe külastamise hõlbustamiseks. Mõned meie tütarettevõtted ja reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui ei ole teisiti märgitud, kuuluvad kogu 4iq.ee veebilehel avaldatud materjali intellektuaalomandi õigused ettevõttele 4iq.ee ja/või selle litsentsiandjatele. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Võite veebilehel 4iq.ee toodud materjali kasutada enda tarbeks vastavalt käesolevates tingimustes määratud piirangutele.
Keelatud on:
veebilehel 4iq.ee toodud materjali taasavaldada,
veebilehel 4iq.ee toodud materjali müüa, rentida või sellele all-litsentsi anda,
veebilehel 4iq.ee toodud materjali taastoota, paljundada või kopeerida,
veebilehel 4iq.ee toodud sisu edasi levitada.
See leping jõustub alates siintoodud kuupäevast.
Selle veebilehe teatud osades on kasutajatel võimalus postitada ning arvamusi ja teavet jagada. 4iQ ei filtreeri, toimeta, avalda ega vaata läbi veebilehele postitatud kommentaare. Kommentaarid ei kajasta 4iQ, selle esindajate ja/või tütarettevõtete vaateid ega arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitaja vaateid ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta 4iQ kommentaaride eest ega võta endale mingit vastutust kahjude ega kulude eest, mille on põhjustanud sellele veebilehele postitatud ja/või sellel ilmunud kommentaaride kasutamine ja/või mis on neist tulenenud.
4iQ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida võib pidada sobimatuks või solvavaks või mis rikuvad käesolevaid tingimusi.
Kinnitate, et olete aru saanud järgmisest ning nõustute sellega:
teil on õigus meie veebilehel kommentaare postitada ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas, kuid mitte ainult mis tahes kolmanda poole autoriõigust, patenti ega kaubamärki;
kommentaarid ei sisalda laimavat, halvustavat, solvavat, ebasündsat või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub õigust eraelu puutumatusele;
kommentaare ei kasutata ettevõtte, teenuse ega kaubandusliku tegevuse propageerimiseks või edendamiseks ega ebaseaduslikuks tegevuseks.
Käesolevaga annate ettevõttele 4iQ lihtlitsentsi kasutada, taasesitada, toimetada ja volitada teisi kasutama, taasesitama või toimetama teie mis tahes kommentaare mis tahes vormis, vormingus või andmekandjal.

Hüperlingid meie sisule

Alljärgnevad organisatsioonid võivad viidata meie veebilehele ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • valitsusasutused;
 • otsingumootorid;
 • uudisteagentuurid;
 • veebikataloogide levitajad võivad viidata meie veebilehele samal viisil, nagu nad annavad hüperlingi muudele nimekirjas olevate ettevõtete veebilehtedele; ja
 • süsteemi akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud annetustega tegelevad mittetulundusühingud, heategevuspoed ja annetusi koguvad ühendused, millel ei ole meie veebilehele viitamise õigust.

Need organisatsioonid võivad viidata meie kodulehele, publikatsioonidele või muule veebilehel toodud teabele juhul, kui selline link: a) ei ole mingil viisil petlik; b) ei viita ekslikult linki andva poole ning selle toodete ja/või teenuste sponsoreerimisele, toetamisele ega heaks kiitmisele; ja c) sobib linki andva poole veebilehe konteksti.

Võime kaaluda ja heaks kiita ka muid viitamistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • tuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;
 • .com kogukonnasaidid;
 • heategevusorganisatsioonid või muud samalaadsed ühendused;
 • veebikataloogi levitajad;
 • internetiportaalid;
 • raamatupidamisfirmad, advokaadibürood ja konsultatsioonifirmad; ja
 • haridusasutused ja kaubandusorganisatsioonid.

Kiidame selliste organisatsioonide taotlused heaks juhul kui leiame, et: a) viide ei mõju ebasoodsalt meile ega meie äritegevusele; b) meil ei ole selle organisatsiooniga negatiivseid kogemusi; c) hüperlingi olemasolu toob meile kasu; ja d) viide sobib allika üldsisu konteksti.

Need organisatsioonid võivad viidata meie veebilehele juhul, kui selline link: a) ei ole mingil viisil petlik; b) ei viita ekslikult linki andva poole ning selle toodete ja/või teenuste sponsoreerimisele, toetamisele ega heaks kiitmisele; ja c) sobib viitava poole veebilehe konteksti.

Kui olete üks eespool punktis 2 toodud organisatsioonidest ja soovite meie veebilehel viidata, teavitage meid sellest e-kirja teel. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ning oma veebisaidi URL, mis tahes URL-de nimekiri, millel kavatsete meie veebilehele viidata, ja meie veebilehel olevate URL-de nimekiri, millele soovisite viidet luua. Vastame 2-3 nädala jooksul.

Heakskiidu saanud organisatsioonid võivad meie veebilehele viite luua järgmisel viisil:

 • kasutades meie ettevõtte nimetust; või
 • kasutades üldist ressursiaadressi (URLi); või
 • kasutades mis tahes muud kirjeldust, millega viidatakse meie veebilehele, kui see sobib viite loonud poole veebilehe konteksti ja sisu vorminguga.

4iQ logo või muud kujundust ei tohi kasutada ilma kaubamärgi litsentsilepinguta.

Raamid

Ilma eelneva kooskõlastuse ja kirjaliku nõusolekuta ei tohi te luua meie veebilehtede ümber raame, mis muudavad mis tahes viisil meie veebilehe visuaalset esitust või väljanägemist.

Vastutus sisu eest

Me ei võta endale mingit vastutust mis tahes sisu eest, mida teie veebilehel kuvatakse. Nõustute kaitsma meid kõikide teie veebilehest tulenevate nõuete eest. Viiteid ei tohi luua veebilehelt, mida võib tõlgendada kui halvustavat, solvavat või kuritegelikku või mis rikub või kutsub üles rikkuma mis tahes kolmanda poole õigusi.

Teie privaatsus

Palun lugege meie privaatsuspõhimõtteid.

Õiguste kaitsmine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik viited või teatud konkreetse viite meie veebilehele. Te nõustute, et sellise taotluse korral eemaldate kohe kõik viited meie veebilehele. Samuti jätame endale õiguse igal ajal neid tingimusi ja viidete loomise põhimõtteid muuta. Kui otsustate viite meie veebilehele alles jätta, nõustute nende tingimustega.

Viidete eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt viite, mis on mingil põhjusel solvav, saate meiega igal ajal ühendust võtta ja sellest teavitada. Võtame eemaldamistaotlused arvesse, kuid ei võta endale kohustust viidet eemaldada ega teile otse vastata.
Me ei taga, et sellel veebilehel toodud teave on korrektne, me ei anna garantiid selle täielikkuse ega täpsuse osas; me ei anna lubadust tagada, et veebileht jääb kättesaadavaks või et veebilehel toodud materjal on ajakohane.

Lahtiütlemisteade

Kehtiva seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ütleme lahti kõikidest oma veebilehe ja selle kasutamisega seonduvatest nõuetest, garantiidest ja tingimustest. Miski selles lahtiütlemisteates:

 • ei piira ega välista meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
 • ei piira ega välista meie või teie vastutust pettuse või teadlike valeandmete esitamise korral;
 • ei piira meie ega teie vastutust mis tahes viisil, mis ei ole kehtiva seadusega lubatud; või
 • ei välista meie ega teie vastutust, mis ei pruugi olla kehtiva seadusega välistatud.

Selle jaotise vastutuse osas ja mujal lahtiütlemiseteates toodud piirangud ja keelud: a) alluvad eelmisele lõigule; ja b) hõlmavad kõiki vastutusi, mis tulenevad sellest lahtiütlemisteatest, sealhulgas vastutusi, mis tulenevad lepingust, kahju tekitamise korral ja seadusliku kohustuse rikkumisest.

Kuni see veebileht ning veebilehel toodud teave ja teenused on tasuta, ei võta me endale vastutust mis tahes kahju ega kahjustuse eest.

Veebipoe 4iq.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Ilprimo, UAB (302531084), A.H. Kirkoro g. 13, LT-13176, Bareikiskes, Vilniaus raj.

Kontaktandmed: info@4iq.ee / +372 5554 6758

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda soovi korral arvega või pangalingiga.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 4-8 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 5-12 tööpäeva jooksul.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 25 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see läbi Veebipoe kontaktivormi hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, võttes ühendust läbi Veebipoe kontaktivormi. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Pirmieji sužinokite apie ypatingus pasiūlymus!

Prenumeruokite naujienas

Pirmieji sužinokite
apie ypatingus pasiūlymus!
Prenumeruokite naujienas
Jälgi meid ka sotsiaalmeedias

ning ole esimene, kes kuuleb meie pakkumistest

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias
ning ole esimene, kes kuuleb meie pakkumistest